Learning Community Schedule: 24S

TimeMondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
8:00 AM
 
9:00 AM
 
10:00 AMCHEM 1411 CHEM 1411 CHEM 1411
 CHEM 1411 CHEM 1411 CHEM 1411
11:00 AM
 
12:00 PMUNIV 1102 UNIV 1102
 UNIV 1102 UNIV 1102
1:00 PM
 
2:00 PM CHEM 1411L
  CHEM 1411L
3:00 PM CHEM 1411L
  CHEM 1411L
4:00 PM CHEM 1411L
  CHEM 1411L
5:00 PM
 
6:00 PM
 
7:00 PM

 

Dyad 24S Schedule (All Majors)

CRNCourseTitleDay/TimeInstructor
22371CHEM 1411.734GENERAL CHEMISTRY IMWF 10:00-10:50AMN. Black
21144CHEM 1411.834GENERAL CHEMISTRY I LABW 02:00-04:50PMS. Baskar
22007SMTE 0093.W99CHEMISTRY LAB SAFTEY SEMINAR S. Ussery
22370UNIV 1102.734UNIVERSITY SEMINAR IIMW 12:00-12:50PMA. Perez